Aktuelno Moje Mesto Paraćin Paracin dnevno Vesti

Ključni događaji sa 17. sednice Opštinskog veća u Paraćinu

Na početku sednice razmatrani su izveštaji o radu različitih upravnih odbora i institucija za prethodnu godinu, uključujući Upravu za urbanizam, finansije, skupštinske i opšte poslove, Upravu za lokalni ekonomski razvoj, javne službe i društvene delatnosti, te Upravu za investicije i održivi razvoj. Jedna od ključnih tačaka bila je odobravanje predloga Ugovora o finansiranju za izgradnju […]

Aktuelno Moje Mesto Paraćin Paracin dnevno Vesti

Opština Paraćin donela važne odluke na 16. sednici Opštinskog veća

Danas je održana 16. sednica Opštinskog veća Opštine Paraćin, na kojoj su donete značajne odluke koje će doprineti razvoju lokalne zajednice. Jedna od ključnih tačaka dnevnog reda bila je razmatranje i usvajanje Predloga odluke o davanju u zakup nepokretnosti u javnoj svojini opštine Paraćin, Udruženju Roma “Bolji život” iz Paraćina. Ova odluka predstavlja važan korak […]

Aktuelno Moje Mesto Paraćin Paracin dnevno Vesti

Opštinsko veće Paraćina podržava programe od javnog interesa: Pregled sednice 13. sednice Opštinskog veća

Opštinsko veće Paraćina održalo je svoju 13. sednicu na kojoj su razmotreni važni dokumenti i programi od javnog interesa za lokalnu zajednicu. Kao prva tačka dnevnog reda, razmatran je tekst Javnog konkursa za finansiranje programa od javnog interesa iz budžeta opštine Paraćin, a nakon diskusije, dato je odobrenje na isti. Jedna od ključnih tema sednice […]

Aktuelno

Opština Paraćin: Ključne odluke i programi sa devete sednice Opštinskog veća

Na nedavno održanoj devetoj sednici Opštinskog veća u Paraćinu, donete su ključne odluke i programi koji će imati značajan uticaj na dalji razvoj i funkcionisanje lokalne zajednice. Jedna od najvažnijih tačaka dnevnog reda bilo je usvajanje Programa za rad saveta za koordinaciju poslova bezbednosti saobraćaja na teritoriji opštine Paraćin za 2024. godinu. Ovaj program ima […]

Aktuelno Hronika Paraćin Vesti

Opštinsko veće Paraćina usvojilo važne odluke o finansiranju škola i sportskih organizacija

Na 8. sednici Opštinskog veća opštine Paraćin, održanoj nedavno, donete su važne odluke koje se tiču finansijskih planova, programa rada i investicionih planova za 2024. godinu za nekoliko obrazovnih institucija na teritoriji opštine. Nakon detaljnog obrazloženja i zajedničke rasprave, Opštinsko veće je dalo pozitivno mišljenje predsedniku opštine o donošenju Rešenja o davanju saglasnosti na Finansijske […]