Aktuelno Hronika Moje Mesto Paraćin Paracin dnevno Vesti

Opštinsko veće Paraćina održalo 20. sednicu

Opštinsko veće Paraćina je na svojoj 20. sednici razmatralo nekoliko važnih tačaka i uputilo ih Skupštini opštine na odlučivanje. Među najvažnijim tačkama bilo je razmatranje Finansijskog izveštaja i osnovnih informacija o efektima finansijske podrške Skupštine opštine Paraćin na realizaciji programskih aktivnosti Crvenog krsta Paraćin u 2023. godini.

Kao drugu tačku, Veće je razmatralo i potom uputilo Skupštini opštine na davanje saglasnosti Zahtev Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Poslovni centar“ za davanje saglasnosti na Odluku o promeni sedišta preduzeća. Novo sedište Poslovnog centra, umesto dosadašnjeg na adresi „Nikole Pašića BB“, menja se u „Nikole Pašića 11“, a promena će biti prijavljena Agenciji za privredne registre (APR).

Veće je takođe objedinjeno razmatralo dva Izveštaja Komisije za ocenu godišnjih i posebnih programa u sportu, u vezi sa usvajanjem godišnjih programa. Nakon obrazloženja i konstatacije da su programi usklađeni sa visinom odobrenih sredstava, Veće je dalo saglasnost na programe za 2024. godinu fudbalskih klubova „Napredak“ Drenovac i „Napredak“ Svojnovo, Karate kluba „Crnica“, Sportskog plivačkog udruženja „Viking 2016“, Sportskog udruženja „AS“ Paraćin, Planinarskog kluba „Javorak“ i Auto karting kluba „Kart sprint“ Paraćin.

Ove odluke i programi sada čekaju na konačno odobrenje Skupštine opštine Paraćin.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *