Aktuelno Hronika Paraćin Vesti

Opštinsko veće Paraćina usvojilo važne odluke o finansiranju škola i sportskih organizacija

Na 8. sednici Opštinskog veća opštine Paraćin, održanoj nedavno, donete su važne odluke koje se tiču finansijskih planova, programa rada i investicionih planova za 2024. godinu za nekoliko obrazovnih institucija na teritoriji opštine. Nakon detaljnog obrazloženja i zajedničke rasprave, Opštinsko veće je dalo pozitivno mišljenje predsedniku opštine o donošenju Rešenja o davanju saglasnosti na Finansijske planove prihoda i rashoda sa Planom i programom rada za navedene škole.

Među institucijama čiji su finansijski planovi usvojeni su Gimnazija, Osnovna škola “Branko Krsmanović” iz Donje Mutnice, Tehnološka škola Paraćin, Osnovna muzička škola “Milenko Živković”, kao i Osnovne škole “Stevan Jakovljević”, “Momčilo Popović Ozren”, “Đura Jakšić”, “Branko Radičević” Sikirica, “Vuk Karadžić” Potočac, “Branko Radičević” Popovac i “Radoje Domanović”. Takođe, usvojeni su i finansijski planovi Mašinsko-elektrotehničke škole i Ekonomsko-trgovinske škole.

Pored toga, na sednici je donet i Zaključak o davanju saglasnosti na Izveštaj Komisije za kategorizaciju sportskih organizacija sa sedištem na teritoriji opštine Paraćin o utvrđivanju rang liste kategorizacije istih organizacija za 2025. godinu. Ove odluke imaju za cilj da osiguraju adekvatno finansiranje obrazovnih i sportskih institucija u opštini, kao i da doprinesu unapređenju kvaliteta obrazovanja i sportskih aktivnosti u lokalnoj zajednici.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *