Aktuelno Moje Mesto Paraćin Paracin dnevno Vesti

Predsednik opštine Paraćin nastavlja praksu prijema građana: Unapređenje komunikacije u lokalnoj zajednici

Predsednik opštine Paraćin, Vladimir Milićević, održava dosadašnju praksu organizovanja prijema građana kao deo svog angažmana na unapređenju lokalne zajednice. Ova inicijativa, podržana od strane građana na ovakvim sastancima, doprinosi boljoj saradnji između opštine i građana, pri čemu se neposredna komunikacija ističe kao ključni faktor.

Jedan od ključnih ciljeva rada predsednika i opštine Paraćin jeste uspostavljanje i održavanje direktnog kontakta sa građanima. Napredak koji građani Paraćina najbrže vide i osećaju direktna je posledica efikasne komunikacije između lokalnih vlasti i građanstva.

U narednom periodu, predsednik opštine Paraćin, zajedno sa svojim saradnicima, nastaviće sa praksom prijema građana koji su prethodno zakazali razgovor. Osluškivanjem potreba građana i prihvatanjem njihovih sugestija, lokalna vlast želi olakšati proces donošenja odluka i pronalaženja rešenja za aktuelne probleme.

„Osluškivanjem potreba građana i njihovih sugestija, zajedno i lakše dolazimo do rešenja“, istakao je predsednik Milićević. Ova praksa direktnog kontakta između građana i lokalne vlasti predstavlja važan korak ka izgradnji transparentne i odgovorne administracije, što doprinosi jačanju poverenja između građana i njihovih predstavnika u lokalnoj samoupravi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *