Aktuelno

Raste štednja u dinarima

Građani u bankama štede u vrednosti od 11 milijardi evra i oko 90 milijardi dinara, rast štednje u dinarima od 2012. godine iznosi 400%, a štednje u evrima 32%.

Ove podatke izneo je generalni sekretar Udruženja banaka Srbije, Vladimir Vasić, govoreći na okruglom stolu pod nazivom „Značaj sistema osiguranja depozita za stabilnost finansijskog sistema“.

Okrugli sto, koji je ove godine održan onlajn, organizovali su Agencija za osiguranje depozita, Beogradska bankarska akademija i Udruženje banaka Srbije, povodom Dana štednje.

Vasić je istakao da su za stabilnost bankarskog sistema kao i cele privrede ključne bile snažne mere podrške Narodne banke i Vlade Srbije, koje su dostigle oko 12% bruto društvenog proizvoda. Banke su sa svoje strane podršku dale kroz dva talasa moratorijuma, u ukupnoj vrednosti preko 3 milijarde evra, kao i drugim olakšicama za klijente iz redova građana i preduzeća.

U diskusiji su učestvovali istaknuti domaći stručnjaci, naučnici i predstavnici banaka. Osnovne teme skupa bile su: očuvanje poverenja javnosti u finansijski sistem u kriznim periodima, uticaj pandemije na ekonomiju Republike Srbije i mere podrške bankarskog sektora građanima i privredi, kao i uticaj izmena pravnog okvira kojim se reguliše sistem osiguranja depozita na stabilnost finansijskog sistema i podsticaj smanjenju rizika u poslovanju banaka.

„Agencija za osiguranje depozita pridaje poseban značaj jačanju partnerskog odnosa i kontinuiranom dijalogu sa bankama i naučnom zajednicom. Posebno uvažavamo činjenicu da banke prepoznaju sigurnost svojih deponenata kao jedan od ključnih ciljeva i podržavaju napore Agencije da što bolje informiše sve osigurane kategorije o dobrobitima sistema osiguranja depozita“, istakao je prof. dr Hasan Hanić, predsednik Upravnog odbora Agencije za osiguranje depozita i dekan Beogradske bankarske akademije u uvodnom izlaganju na ovom stručnom skupu, koji se organizuje treću godinu za redom.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *