Aktuelno Hronika Moje Mesto Paraćin Paracin dnevno Vesti

Razvoj i podrška sportu: Odluke sa sednice Opštinskog veća u Paraćinu

Na današnjoj sednici Opštinskog veća Opštine Paraćin, donete su ključne odluke koje će imati značajan uticaj na lokalnu zajednicu. Jedna od najvažnijih tačaka dnevnog reda bila je dopuna Statuta opštine, koja će biti upućena na razmatranje i odlučivanje u Skupštini opštine. Takođe, Veće je usvojilo Plan korišćenja godišnjeg odmora službenika na položaju za tekuću godinu, […]

Aktuelno Moje Mesto Paraćin Paracin dnevno Vesti

Ključni događaji sa 17. sednice Opštinskog veća u Paraćinu

Na početku sednice razmatrani su izveštaji o radu različitih upravnih odbora i institucija za prethodnu godinu, uključujući Upravu za urbanizam, finansije, skupštinske i opšte poslove, Upravu za lokalni ekonomski razvoj, javne službe i društvene delatnosti, te Upravu za investicije i održivi razvoj. Jedna od ključnih tačaka bila je odobravanje predloga Ugovora o finansiranju za izgradnju […]

Aktuelno Moje Mesto Paraćin Paracin dnevno Vesti

Opština Paraćin donela važne odluke na 16. sednici Opštinskog veća

Danas je održana 16. sednica Opštinskog veća Opštine Paraćin, na kojoj su donete značajne odluke koje će doprineti razvoju lokalne zajednice. Jedna od ključnih tačaka dnevnog reda bila je razmatranje i usvajanje Predloga odluke o davanju u zakup nepokretnosti u javnoj svojini opštine Paraćin, Udruženju Roma “Bolji život” iz Paraćina. Ova odluka predstavlja važan korak […]