Aktuelno Moje Mesto Paraćin Paracin dnevno Vesti

Vojna vežba na Pasuljanskim livadama

Stanovnici Paraćina i okolnih mesta, obaveštavamo vas da će do 6. juna 2024. godine Vojska Srbije sprovoditi gađanja iz naoružanja na vojnom poligonu Pasuljanske livade. Ove aktivnosti će se održavati svakodnevno od 6 do 18 sati.

Zbog vežbi će biti zatvoreni putevi koji povezuju Sisevac i Veliku Papratnu, Pasuljanske livade, Troglu baru, Malu Brezovicu i Veliku Brezovicu, kao i putevi koji vode od Resavice preko Nekudova do Valkalucija, te od Senjskog Rudnika preko Drenove glave do Trogle bare.

Tokom trajanja vežbi, na snazi će biti zabrana kretanja i evakuacija stanovništva i stoke iz navedenih oblasti. Vojska Srbije, preko Vojne pošte Ćuprija, saopštila je da su granice područja jasno obeležene, a stražari postavljeni na prilaznim putevima. Završetak gađanja će biti označen povlačenjem stražara.

U slučaju bilo kakve materijalne štete nastale tokom ovih aktivnosti, građani mogu prijaviti štetu do 6. juna. Molimo sve građane za strpljenje i saradnju tokom ovog perioda, kako bismo obezbedili bezbednost svih učesnika i lokalnog stanovništva.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *