Paraćin Vesti

Nove sudije u Osnovnom sudu u Paraćinu: Marija Ljubinić i Aneta Leković Ilić

Osnovni sud u Paraćinu je dobio dve nove sudije, Mariju Ljubinić i Anetu Leković Ilić, koje su položile zakletvu u Narodnoj skupštini Republike Srbije, zajedno sa ostalim sudijama koje su prvi put izabrane na sudijsku funkciju na sednicama Visokog saveta sudstva.

Marija Ljubinić je radila četrnaest godina u paraćinskom Osnovnom sudu kao sudijski pomoćnik i portparol suda, dok je Aneta Leković Ilić pre izbora za sudiju bila saradnik u Višem sudu u Kragujevcu.

Osnovni sud u Paraćinu, zajedno sa sudskom jedinicom u Ćupriji, sada ima ukupno 23 sudije, dok je predviđeno 24 mesta, pa je jedno još uvek upražnjeno.

Foto: Z. Rašić

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *