Paraćin

Javni poziv za podnošenje zahteva za dodelu novčane pomoći za porodice izbeglih i interno raseljenih lica

Do 16. decembra zainteresovana lica iz kategorije izbeglih i interno raseljenih lica, mogu dostaviti zahteve za dodelu novčane pomoći, koja je namenjena za lečenje, Opštinskoj Кomisiji za izbor korisnika donatorskih projekata u novčanoj pomoći za najugroženije porodice sa teritorije opštine Paraćin. Zahtev, sa potrebnom dokumentacijom, podnosi se lično u kancelariji broj 7, Povereništva Кomesarijata za izbeglice i migracije ili preporučenom poštom na adresu Opštine Paraćin. Neophodno je da podnosilac prijave ima izbeglički status, da je evidentiran i da poseduje legitimaciju interno raseljenog lica, sa boravištem u Paraćinu, a da su prihodi porodice do 50 odsto prosečne neto plate na nivou Republike Srbije, za septembar 2021. godine, a to znači do 32 hiljade 609 dinara. Javni poziv je objavljen i na oglasnoj tabli Uprave za urbanizam, finansije, skupštinske i opšte poslove, kao i na zvaničnoj internet stranici opštine. Obrazac zahteva sa fotokopijom preuzima se u kancelariji Povereništva Кomesarijata za izbeglice i migracije opštine Paraćin.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *