Paraćin Vesti

OPŠTINA PARAĆIN POMAŽE POLJOPRIVREDNIKE – RASPISANA DVA KONKURSA

Registrovana poljoprivredna gazdinstva iz paraćinske opštine mogu konkurisati za dodelu sredstava za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava, na konkursu koji je Opština Paraćin raspisala, na osnovu sredstava opredeljenih finansijskim planom Uprave za lokalni ekonomski razvoj, javne službe i društvene delatnosti za 2021. godinu, za subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama, u ukupnom iznosu od 8 miliona dinara.Pravo učešća imaju registrovana gazdinstva u aktivnom statusu za tekuću godinu, sa sedištem na teritoriji opštine Paraćin, oblast konkurisanja mora biti vezana isključivo za poljoprivredu i investicije u poljoprivrednu proizvodnju, a realna visina podnetog zahteva treba da bude od 20 do 100 hiljada dinara.Opština Paraćin raspisala je i Кonkurs za dodelu sredstava poljoprivrednim gazdinstvima za finansiranje kamate za poljoprivredne kredite, koji iznose od 50 do 200 hiljada dinara, sa rokom otplate do 12 meseci.Pravo učešća, takođe, imaju registrovana poljoprivredna gazdinstva upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava, sa prebivalištem i proizvodnjom na teritoriji opštine Paraćin. Po osnovu ovog konkursa finansiraće se kamate na kredite ugovorene od 01. januara ove godine. Ovim konkursom su opredeljena sredstva u ukupnom iznosu od milion dinara, a za finansiranje kamate za poljoprivredne kredite biće opredeljivana bespovratno.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *