Aktuelno Moje Mesto Paraćin Paracin dnevno Vesti

Opštinsko veće Paraćina podržava programe od javnog interesa: Pregled sednice 13. sednice Opštinskog veća

Opštinsko veće Paraćina održalo je svoju 13. sednicu na kojoj su razmotreni važni dokumenti i programi od javnog interesa za lokalnu zajednicu. Kao prva tačka dnevnog reda, razmatran je tekst Javnog konkursa za finansiranje programa od javnog interesa iz budžeta opštine Paraćin, a nakon diskusije, dato je odobrenje na isti.

Jedna od ključnih tema sednice bila je analiza Izveštaja Komisije za ocenu godišnjih i posebnih programa u oblasti sporta za 2024. godinu. U okviru ovog izveštaja, razmatrani su godišnji programi za Sportski savez opštine Paraćin, Fudbalski klub “Jedinstvo”, Košarkaški klub “Paraćin”, Aero klub “Naša krila” i Fudbalski klub “SFS Borac”. Nakon pažljivog razmatranja, Opštinsko veće je dalo saglasnost na navedeni izveštaj.

Ovim odlukama, Opštinsko veće pokazalo je svoju posvećenost podršci programima i projektima koji doprinose javnom interesu i unapređenju lokalne zajednice. Ova sednica predstavlja korak napred u efikasnom upravljanju resursima i planiranju aktivnosti u skladu sa potrebama građana Paraćina.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *