Aktuelno Moje Mesto Paraćin Paracin dnevno Vesti

Ključni događaji sa 17. sednice Opštinskog veća u Paraćinu

Na početku sednice razmatrani su izveštaji o radu različitih upravnih odbora i institucija za prethodnu godinu, uključujući Upravu za urbanizam, finansije, skupštinske i opšte poslove, Upravu za lokalni ekonomski razvoj, javne službe i društvene delatnosti, te Upravu za investicije i održivi razvoj. Jedna od ključnih tačaka bila je odobravanje predloga Ugovora o finansiranju za izgradnju […]