Aktuelno Moje Mesto Paraćin Paracin dnevno Vesti

Ključni događaji sa 17. sednice Opštinskog veća u Paraćinu

Na početku sednice razmatrani su izveštaji o radu različitih upravnih odbora i institucija za prethodnu godinu, uključujući Upravu za urbanizam, finansije, skupštinske i opšte poslove, Upravu za lokalni ekonomski razvoj, javne službe i društvene delatnosti, te Upravu za investicije i održivi razvoj. Jedna od ključnih tačaka bila je odobravanje predloga Ugovora o finansiranju za izgradnju […]

Aktuelno Moje Mesto Paraćin Paracin dnevno Vesti

Potpuna obustava saobraćaja na deonici puta Čepure – Raševica zbog izrade završnog sloja asfalta

U četvrtak, 4. aprila, od 8 do 18 časova, Javno komunalno preduzeće “Crnica” obaveštava da će doći do potpune obustave saobraćaja na deonici puta Čepure – Raševica. Ova obustava je neophodna radi izrade završnog sloja asfalta na pomenutoj saobraćajnici. Radove na ovoj deonici puta izvodiće kompanija “Putotehna” DOO Paraćin. Vozači i stanovnici ovog područja su […]

Aktuelno Hronika Moje Mesto Paraćin

Rehabilitacija opštinskog puta Čepure – Raševica

Opština Paraćin, trenutno sprovodi radove na rehabilitaciji opštinskog puta Čepure – Raševica u dužini od 500 metara. Ovi radovi imaju za cilj poboljšanje stanja puta i omogućavanje bezbednijeg i komfornijeg putovanja za građane ovog regiona. Tokom trajanja radova, vozači treba da obrate pažnju na izmenjen režim saobraćaja i poštuju saobraćajnu signalizaciju postavljenu na terenu. Ovaj […]