Paracin dnevno

OPŠTINA PARAĆIN RASPISALA JAVNI POZIV ZA ZBRINJAVANJE IZBEGLIČKIH PORODICA

U cilju stambenog zbrinjavanja izbegličkih porodica i poboljšanja uslova njihovog stanovanja, Opština Paraćin raspisala je javni poziv za izbor korisnika kojima će biti kupljene seoske kuće sa okućnicom i dodeljena pomoć u građevinskom materijalu i opremi, takozvani “mali grant”, za adaptaciju ili popravku kuće. Prijave, sa potrebnom dokumentacijom, podnose se u zatvorenoj koverti preko pisarnice Uprave za urbanizam, finansije, skupštinske i opšte poslove – šalter broj 8, ili preporučenom poštom na adresu Komisije za izbor korisnika, Ulica Tome Živanovića broj 10. Rok za podnošenje prijave sa dokumentacijom je 28. novembar. Obrasce i konkursnu dokumentaciju zainteresovani mogu da preuzmu u Povereništvu Komesarijata za izbeglice i migracije opštine Paraćin svakog radnog dana od 7:30 do 15:30, gde se mogu dobiti i dodatne informacije. Na raspolaganju je i kontakt telefon 035/563-601, lokal 140.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *