Paraćin

Plan razvoja opštine Paraćin na javnoj raspravi

Na sednici održanoj 14. decembra,
Opštinsko veće je, razmatrajući Nacrt Odluke o izmenama i dopunama Plana razvoja opštine Paraćin za period od 2021. do 2027. godine, donelo Zaključak o upućivanju ovog nacrta na javnu raspravu, koja će trajati 20 dana.

Građani mogu da dostave svoje primedbe, predloge i sugestije na elektronsku adresu snezana_popovic@paracin.rs ili poštom, na adresu Opštine Paraćin, sa naznakom “Za javnu raspravu o nacrtu Odluke”.

Javna rasprava je prilika za sve građane da se uključe u procese odlučivanja i da na taj način praktično uzmu učešće u donošenju bitnih odluka za našu opštinu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *