Aktuelno Vesti

NOVE OLAKŠICE ZA OTPLATU KREDITA I LIZINGA

Narodna banka Srbije donela je odluku o novim olakšicama za građane i privrednike koji imaju kredit ili lizing, a koji imaju problema sa otplatom. Ovaj propis stupio je na snagu već juče, a njime se, između ostalog omogućava i grejs period od šest meseci za građane, poljoprivrednike, preduzetnike i privredna društva.

Dakle, sada se umesto moratorijuma, koji je u dva navrata ove godine ponuđen kao pomoć u otplati kredita, kao opcija nudi grejs period, tako da dužnici pola godine neće morati da otplaćuju dospele mesečne rate. Napominje se da mesečne obaveze klijenata posle isteka tih 6 meseci ne smeju biti veće nego pre odobravanja olakšica.

Konkretno, ovakvo rešenje moguće je jedino ako banke odobre dužnicima produžetak roka otplate upravo za grejs period, jer samo tako dospele neplaćene obaveze mogu da se rasporede na dovoljno rata kako mesečne obaveze ne bi premašile nivo pre odobravanja olakšica.

Na primer, ako vam je mesečna rata stambenog kredita 300 evra, od čega 150 čini glavnica i 150 kamata, vi ćete banci nakon 6 meseci grejs perioda dugovati 1.800 evra. Jedini način da vam banka naplati taj dug, a da vam mesečna rata ne bude veća nego pre olakšice, je refinansiranjem zajma tako da ga na kraju otplaćujete dodatnih 6 meseci sa istom ratom, odnosno pod istim uslovima.

Dakle, neće biti moguća opcija koja je važila nakon moratorijuma, da se dospela kamata podeli na broj preostalih rata, jer bi tako mesečna obaveza bila uvećana.

Ko ima pravo na olakšice

Olakšice koje su predviđene odlukama odnose se na reprogram i refinansiranje kredita i obaveza iz finansijskog lizinga, uz odobravanje grejs perioda od šest meseci i odgovarajućeg produženja roka otplate, tako da mesečne obaveze dužnika ne budu veće od onih iz plana otplate pre odobravanja olakšica.

Isto važi i za korisnike kreditnih kartica i dozvoljenog prekoračenja računa, gde olakšice mogu da znače da banka odobri kredit za refinansiranje obaveza po osnovu tih proizvoda uz grejs period od šest meseci, i ugovorenu mesečnu otplatu.

Kako se prijaviti?

Naime, banke i davaoci finansijskog lizinga će najkasnije do 22. decembra ove godine na svojoj internet prezentaciji i u svojim poslovnicama objaviti obaveštenje kojim se dužnici informišu o mogućnostima podnošenja zahteva za dobijanje olakšica, kao i o uslovima koje u tom smislu treba da ispunjavaju.

Klijenti mogu podneti zahtev za dobijanje olakšica i elektronskim putem ili poštom, kao i u poslovnim prostorijama do 30. aprila 2021. godine, a o zahtevu će biti obavešteni u roku od 30 dana od dana prijema.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *